RAY SUN
The life and death of Richard iii
Video Design
Production
2014 Experimental Theater, Taipei National University of the Arts
2015 Taiwan International Festival of Arts, National Theater, Taipei

Playwright: William Shakespeare
Director: Wang Chia-ming
Producer: Yukio Nitta
Cast: Fa, Wang Shih-chun, Daniel Wang, Chu An-ru, Chu Chia-i, Tom Chou, Zoe Zhou, Tsuei Tai-hao, Winnie Chang, May Mei, Peng Hao-chin, Huang Kai-lin, Chao Yi-lan, Tsai Hsuan-yen, Cheng Yin-chen, Hsieh Ying-hsuan
Costume Designer: Chin Ping-ping
Lighting Designer: Tsao An-huei
Music Designer: Blaire Ko
Video Designer: Ray Sun
Video Associate: Cheng Yuan Wang

© 2021 by RAYSUN.